PRIVACYVERKLARING 

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? 

Als je een abonnement hebt bij kickboxing Sansaar of een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door kickboxing Sansaar willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. 

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Daarom hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door kickboxing Sansaar. 

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT? 

Kickboxing Sansaar verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. 

Bij een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum. 

Bij gebruik van de diensten van kickboxing Sansaar worden ook de volgende (persoons)gegevens verwerkt: lidnummer, bezoekregistratie, gekozen abonnement/lidmaatschap, jouw financiële status bij kickboxing Sansaar over afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald, eventuele wedstrijdscore. Voor zover van toepassing bijvoorbeeld ook eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de specifieke app van kickboxing Sansaar, gegevens als: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding. 

 

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS 

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. 

 

Social media-uitingen 

De gegevens die je zelf invult op onze applicatie en zelf toezend binnen social media worden door kickboxing Sansaar verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op ondermeer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. 

Zo kun je bijvoorbeeld jezelf aanmelden voor bepaalde activiteiten. 

 

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? 

Kickboxing Sansaar verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschap waardoor je toegang krijgt tot kickboxing Sansaar, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Voor specialistische sportonderdelen worden samen met jou de benodigde gegevens over jou bijgehouden, te denken valt aan sportief afslanken en sportief diabetisme. 

 

INFORMEREN 

Kickboxing Sansaar verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief, app of telefonisch). Naast benodigde sportinformatie die voor jou van belang is kunnen wij jouw emailadres ook gebruiken om jou over onze faciliteiten te informeren. Voor deze extra informatie kun je je te allen tijde afmelden. 

 

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN 

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen of verstrekken de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden waarmee zij die gegevens zouden kunnen gebruiken voor hun directe marketing activiteiten of anderszins. 

 

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK 

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van een eigen onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van kickboxing Sansaar te verbeteren. 

 

CONTACT MET LID 

Als je contact met ons opneemt of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van kickboxing Sansaar later zien dat er al eerder contact met jou is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.  

 

WETTELIJKE VERPLICHTING 

Kickboxing Sansaar is op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en een tijd te bewaren. Soms zijn wij wettelijk verplicht om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

 

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS? 

Kickboxing Sansaar zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de administratie waar in de persoonsgegevens zijn verwerkt. Wij beschermen onze bedrijfsadministratie tegen onbevoegde kennisname door derden. 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS? 

Zolang jij een abonnement bij ons hebt, bewaren wij jouw gegevens. Een jaar nadat jouw abonnement is gestopt verwijderen wij een aantal gegevens van jou. Voor andere wetgeving zoals bijvoorbeeld de belastingwetgeving geldt een langere bewaartermijn. Wij zijn verplicht om conform die andere wettelijke verplichtingen een deel van jouw gegevens langer te bewaren. 

 

MAAKT KICKBOXING SANSAAR BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN? 

Kickboxing Sansaar maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn:, applicaties, ledenadministratie, mobiele app, telefonische contacten, bankverkeer, digitale opslag en toegesneden software ten behoeve van het eigen gebruik. 

 

 

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. 

Je hebt het recht op inzage om jou persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Na beëindiging van jouw lidmaatschap verwijderen wij jouw persoonsgegevens (behoudend andere wettelijke verplichtingen). 

 

Wil je inzage in jouw gegevens stuur dan een email naar kickboxing-sansaar@hotmail.com
Ons uitgangspunt is dat je binnen een week na ontvangst van de email een reactie ontvangt. 

 Voor vragen over deze privacyverklaring en over ons privacybeleid van kickboxing Sansaar kun je contact opnemen via email of vraag het ons tijdens de lessen. 

 kickboxing Sansaar