Je dient je te houden aan de erecode van de vechtsport: ‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Respect voor je omgeving en de mensen om je heen is zeer belangrijk en vormt de basis van elke vechtsport. Wij verwachten dat alle deelnemers zich tijdens de training houden aan de huisregels. De huisregels zijn ter bescherming van jezelf en andere deelnemers.

 • Deelnemers dienen 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • We trainen met blote voeten op de sportvloer. Het is dus ten strengste verboden de sportvloer met schoenen te betreden.
 • Deelnemers dienen schone sportkleding (t-shirt & korte broek) en kickboks benodigdheden te dragen.
 • Zorg ervoor dat je fris ruikt (voeten, oksels) en je nagels kortgeknipt zijn voor de training.
 • De bokshandschoenen en scheenbeschermers van de gym zijn alleen bedoeld voor deelnemers die voor de eerste keer een proefles mee draaien.
 • Deelnemers dienen alle sieraden (waaronder ook piercings) uit of af te doen.
 • Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma of voetschimmel dienen vooraf aan de instructeur gemeld te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Kickboxing Sansaar is niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures.
 • Tijdens uitleg van de instructeur mag er niet gepraat worden.
 • Vraag tijdens de training toestemming als je wilt drinken of als je naar de w.c. moet.
 • Het is voor of na de training niet toegestaan om zonder toestemming of begeleiding op de bokszakken te stoten/trappen.
 • Jassen of sporttassen zijn niet in de sportruimte toegestaan.
 • Gevonden voorwerpen worden na 2 weken verwijderd.
 • Laat de Dojo, kleedkamer en w.c. netjes en schoon achter.
 • Tijdens de training is het niet toegestaan om te vloeken.
 • Ongepast of haantjesgedrag, seksuele intimidatie en/of Godslastering jegens mede deelnemers wordt niet getolereerd.
 • Elke deelnemer die zijn vechtkunsten buiten de trainingen misbruikt, wordt per direct uit het ledenbestand verwijderd en is niet meer welkom in de gym.

Je dient je te houden aan de erecode van de vechtsport: ‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, nooit op straat.

 • Heb respect voor ieder en doe niemand pijn tijdens het trainen van technieken
 • Behoud je beheersing in alles wat je doet
 • Oefen alleen technieken die voorgedaan zijn door de leraar
 • Hang of leun niet tegen muren of ringtouwen

 

Vertrouwenscontactpersonen
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Hij of zij is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.

NETWERK

Het NOC*NSF heeft, op initiatief van de VA, zestien vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor de Nederlandse vechtsportsector. Drie van hen worden hier met telefoonnummer en e-mailadres vermeld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt:

Inschrijven: 

U wordt als lid ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de volgende bepalingen. De administratieve verwerking van de inschrijving bedraagt  € 12,50. 

 

Betaling: 

De betaling van het door u gekozen abonnement wordt automatisch geïncasseerd. 

 

Opzegging: 

Het lidmaatschap heeft een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Opzeggingen dienen voor de 20e van de maand te worden gedaan. Hiervoor dient het opzegformulier van kickboxing Sansaar te worden ingevuld, dit formulier kunt u hier vinden. (ter verduidelijking: opzegging 19 maart beëindiging lidmaatschap per 1 mei) 

 

Opschorting: 

Bij langdurige ziekte is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te onderbreken, ter staving dient u een geldige doktersverklaring in te leveren. Bij korte ziekte of een blessure bestaat de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen binnen een termijn van 2 maanden vanaf het moment van hervatting van de sport. Bij onderbreking in verband met zwangerschap dient u even contact met ons op te nemen. 

 

Wijzigingen in het abonnement: 

Het is mogelijk om uw abonnement te wijzigen, hieraan zijn administratiekosten verbonden van € 7,50. Wijzigingen dienen voor de 20e van de maand te worden doorgegeven en starten met ingang van de eerst volgende kalendermaand. 

 

Deelname lessen: 

Voor deelname aan de lessen zijn scheenbeschermers en bokshandschoenen verplicht. Bij de technische training is ook een bitje en kruisbeschermer verplicht. Voor een proefles is het mogelijk om eenmalig scheenbeschermers en bokshandschoenen van kickboxing Sansaar te gebruiken.  

 

Vakanties en feestdagen: 

Wij zijn gesloten tijdens nationale en christelijke feestdagen en eventueel op andere dagen. Tijdens de zomervakantie kunnen wij gebruik maken van een aangepast rooster, zie hiervoor onze website en wij maken het bekend binnen onze sportgelegenheid  

 

Overig: 

Het deelnemen aan de lessen of individuele trainingen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Kickboxing Sansaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel  ontstaan door deze sport, persoonlijke schade ontstaan binnen het gebouw dan wel schade ontstaan aan of  het zoekraken van eigendommen. 

Bij specifieke omstandigheden is kickboxing Sansaar gerechtigd om iemand zijn lidmaatschap per direct te beëindigen danwel iemand de toegaan tot de sportlokaliteit te ontzeggen. 

Onze privacy-verklaring kunt u terugvinden op www.kickboxing-sansaar.com

 

De technieken van het kickboksen de hier worden geleerd, dienen niet op straat te worden gebruikt!!! 

Mocht dit wel voorkomen dan kan dit leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. 

 

Mocht u vragen hebben: spreek ons aan.  

Bent u tevreden zeg het anderen, heeft u klachten zeg het ons.