Voorwaarden inschrijving Kickboxing Sansaar.

Inschrijven:
U wordt als lid ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de volgende bepalingen. De administratieve verwerking van de inschrijving bedraagt € 12,50.
Wanneer u zich inschrijft via de app van kickboxing Sansaar gaat u automatisch akkoord met deze bepalingen. Hierover ontvangt u een bevestiging in de mail.

Betaling:
De betaling van het door u gekozen abonnement wordt automatisch geïncasseerd.

Opzegging:
Het lidmaatschap heeft een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Opzeggingen dienen voor de 20e van de maand te worden gedaan. Hiervoor dient het opzegformulier van kickboxing Sansaar te worden gebruikt, dit formulier kunt u vinden op onze website. (Ter verduidelijking: opzegging 19 maart beëindiging lidmaatschap per 1 mei)

Opschorting:
Bij langdurige ziekte is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te onderbreken, ter staving dient u een geldige doktersverklaring in te leveren. Bij korte ziekte of een blessure bestaat de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen binnen een termijn van 2 maanden vanaf het moment van hervatting van de sport. Bij onderbreking in verband met zwangerschap dient u even contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in het abonnement:
Het is mogelijk om uw abonnement te wijzigen, hieraan zijn administratiekosten verbonden van € 7,50. Wijzigingen dienen voor de 20e van de maand te worden doorgegeven en starten met ingang van de eerstvolgende kalendermaand.

Stornering/onvoldoende saldo

Wanneer het abonnement geld onterecht wordt gestorneerd of wanneer blijkt dat het abonnement geld niet kan worden geïncasseerd wegens onvoldoende saldo dan worden hiervoor € 7,50 storneringen kosten in rekening gebracht.

Deelname lessen:
Voor deelname aan de lessen zijn scheenbeschermers en bokshandschoenen verplicht. Bij de technische training is ook een bitje en kruisbeschermer verplicht. Voor een proefles is het mogelijk om eenmalig scheenbeschermers en bokshandschoenen van kickboxing Sansaar te gebruiken. 

Vakanties en feestdagen:
Wij zijn gesloten tijdens nationale en christelijke feestdagen en eventueel op andere vooraf aangegeven dagen. Tijdens de vakanties maken wij gebruik van een aangepast rooster, wij maken dit bekend binnen onze sportgelegenheid en via de app.

Overig:
Het deelnemen aan de lessen of individuele trainingen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Kickboxing Sansaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel ontstaan door deze sport, persoonlijke schade ontstaan binnen het gebouw danwel schade ontstaan aan of het zoekraken van eigendommen.

Bij specifieke omstandigheden is kickboxing Sansaar gerechtigd om iemand zijn lidmaatschap per direct te beëindigen danwel iemand de toegaan tot de sportlokaliteit te ontzeggen.

Onze privacy-verklaring kunt u terugvinden op www.kickboxing-sansaar.com

De technieken van het kickboksen de hier worden geleerd, dienen niet op straat te worden gebruikt!!!
Mocht dit wel voorkomen dan kan dit leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Mocht u vragen hebben: spreek ons aan.
Bent u tevreden zeg het anderen, heeft u klachten zeg het ons.